Informacje


adres parafii:

PARAFIA RZYMSKO-KATOLICKA
ŚW. WAWRZYŃCA
WROCŁAW-ŻERNIKI
ul. Żernicka 249
54-510 Wrocław

Ks. Proboszcz - tel. kom. 602-22-32-22

parafiazerniki@op.pl
*********************************************

Kancelaria
czynna jest w poniedziałek w godz. 16.00 - 17.00
i sobotę w godz. 10.00-11.00
W sprawach pilnych - o każdej porze, najlepiej po Mszy Świętej.
*********************************************

Dokumenty potrzebne do:

- ślubu

1. Aktualne Świadectwa Chrztu (ważne 3 miesiące, licząc do daty ślubu), które wybieramy z parafii, w której był chrzest. Gdyby na świadectwie nie było adnotacji o bierzmowaniu, to dodatkowo wybieramy zaświadczenie o bierzmowaniu z parafii, w której odbyło się bierzmowanie.
2. Dowody Osobiste
3. Wniosek konkordatowy z USC (ważny tylko 3 miesiące, licząc do daty ślubu!) lub Akt Ślubu Cywilnego.
4. Świadectwa ukończenia Katechez Przedślubnych.
5. Świadectwa nauki religii z ostatniej klasy (świadectwa szkolne z oceną z religii lub oddzielne świadectwa z religii)
6. Możliwe jest zawarcie małżeństwa z tzw. "Licencją", tj. dokumentem zezwalającym na błogosławienie małżeństwa w naszym kościele, wystawionym na podstawie protokołu przedślubnego, który może być sporządzony w parafii zamieszkania narzeczonej lub narzeczonego.

Oboje narzeczeni powinni zgłosić się z ww. dokumentami do kancelarii parafialnej nie później niż 3 miesiąca przed terminem ślubu w celu sporządzenia protokołu przedślubnego. (Rezerwacji terminu ślubu należy dokonać odpowiednio wcześniej).

- chrztu dziecka

1. Akt Urodzenia dziecka - oryginał
2. Akt Ślubu Kościelnego Rodziców dziecka
3. Świadectwa Moralności Rodziców Chrzestnych - wydawane w Parafii Ich zamieszkania

Nie potrzeba wcześniejszego "rezerwowania" terminu chrztu.
Zapisu do Księgi Chrztów, ze wszystkimi wyżej wymienionymi dokumentami, dokonujemy w Kancelarii Parafialnej w tygodniu poprzedzającym Chrzest.
Do obrzędu chrztu wymagana jest świeca i biała szata.


- katolickiego pogrzebu

1. Akt Zgonu z USC
2. Zaświadczenie o przyjęciu Sakramentu Chorych (Spowiedzi, Komunii Św.) wydane przez duszpasterza lub kapelana szpitala
3. W przypadku zmarłych, którzy mieszkali poza naszą parafią, konieczna jest pisemna zgoda na pogrzeb z parafii ostatniego miejsca zamieszkania osoby zmarłej

*********************************************
Msze święte odprawiane w naszym Kościele (w wakacje):
w niedziele 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 20.00

poza wakacjami:
w niedziele 8.00, 9.00, 10.00, 11.00, 12.00, 18.00, 20.00


w tygodniu
poniedziałek, wtorek, środa, czwartek godz. 9.00 i 18.00
piątek, sobota 1800


w klasztorze u Sióstr
piątek i sobota 7.00


*******************************************

Info

Ogłoszenie wyboru wykonawcy. Posted at 28/08/16 - 18:22
ogłoszenie wyboru wykonawcy dotyczy: przetargu nieograniczonego na roboty budowlane polegające na wykonaniu prac w zakresie instalacji teletechnicznych i odbudowy południowej kruchty Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocławiu z podziałem na 2 zadania.
Author: parafia


Uwaga! Zmiana SIWZ Posted at 30/07/16 - 10:18
Biorąc pod uwagę, że wprowadzona zmiana jest rozpisaniem kosztorysu scalonego zgodnie z załączonym do SIWZ przedmiarem (zał. nr 10A), a czas na składanie ofert jest odpowiednio długi – zatem nie ma zastosowania art. 38 ust 6. ww. Ustawy tj. przedłużenie terminu składania ofert.
Author: Parafia


Przetarg Posted at 21/07/16 - 14:37

Wykonanie prac w zakresie instalacji teletechnicznych i odbudowy południowej kruchty Kościoła p.w. Św. Wawrzyńca we Wrocławiu z podziałem na 2 zadania. Informacje w zakładce : przetarg.

Author: Parafia
News feed: RSS feed