_____________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Remont naszej Świątyni jest wspomagany jest przez środki:

- Wspólnoty parafialnej


- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


- Miasta Wrocław


______________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 Nazwa zamówienia : Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego kościoła św. Wawrzyńca we Wrocławiu, ul. Żernicka 242.

  1. Rodzaj zamówienia : prace konserwatorskie.

  2. Termin wykonania : sierpień – listopad 2014 r.

  3. Wadium : bez wadium.

  4. Uprawnienia do wykonania określonej działalności : wymagane uprawnienia do konserwacji dzieł sztuki.

  5. Wiedza i doświadczenie : realizacje podobnych przedmiotów zamówienia – referencje, min. 3.

  6. Osoby zdolne do wykonania zamówienia : osoby dyplomowane.

  7. Informacji udziela : Ks. Grzegorz Trawka – Tel. 602-22-32-22.

  8. Termin składania ofert : 25 lipca 2014 godz. 10.00.

  9. Termin związania ofertą : 30 dni.

Wymagana jest wizja lokalna ołtarza i zapoznanie się z programem konserwatorskim i wydanym pozwoleniem

Info

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Posted at 05/05/14 - 10:45 PM
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dostępne w zakładce: przetarg.
Author: Parafia


Przetarg Posted at 04/07/14 - 07:53 PM

Przetarg:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na roboty budowlane związane z zadaniem „Prace konserwatorskie we wnętrzach kościoła św. Wawrzyńca we Wrocławiu” oraz pakiet informacyjny do pobrania w zakadce "Przetarg"
Author: Pafafia


Przetarg nieograniczony - wieza koscielna Posted at 08/24/13 - 10:00 AM

Przetarg nieograniczony na na roboty budowlane związane z zadaniem „Remont wieży kościoła Św. Wawrzyńca we Wrocławiu”. Specyfikacje oraz informacje w zakładce "Przetarg".

Author: Parafia
News feed: RSS feed