_____________________________________________________________________

 

 

Plan Kolędy – Wizyty Duszpasterskiej w 2015 r.


17 stycznia 2015 r., sobota, od godz. 10,00

- ulica Żernicka

19 stycznia 2015 r., poniedziałek, od godz. 15,00

- ulice Rozdzieńskiego, Ketlinga

20 stycznia 2015 r., wtorek, od godz. 15,00

- ulice Kiemliczów, Udzieli

21 stycznia 2015 r., środa, od godz. 15,00

- ulica Żernicka 215, a, b i 217, a, b, c

22 stycznia 2015 r., czwartek, od godz. 15,00

- ulica Strachowicka bloki: 8, 10, 12, 14, 16, 18

23 stycznia 2015 r., piątek, od godz. 15,00

- ulica Objazdowa 74, 74A, 76, 82, 84, 86, 88

24 stycznia 2015 r., sobota, od godz. 10,00

- ulica Objazdowa, domki od 2 do 75, bloki: 46, 46A, 48, 48A, 48B

26 stycznia 2015 r., poniedziałek, od godz. 15,00

- ulica Rumiankowa od 5 (elektrownia) do 43, domki i bloki

27 stycznia 2015 r., wtorek, od godz. 15,00

- ulica Rumiankowa od 46 do 72 domki jednorodzinne i bloki

28 stycznia 2015 r., środa, od godz. 15,00

- ulica Rumiankowa, 55, 55A, 55B, Objazdowa 54, 56, 56A,56B

29 stycznia 2015 r., czwartek, od godz. 15,00

- Strachowicka (bez bloków) i Osiniecka

30 stycznia 2015 r., piątek, od godz. 15,00

- ulica Komeńskiego                                                    

31 stycznia 2015r., sobota - na zaproszenie


Rozpoczynamy od numeru pierwszego do ostatniego.

Ministranci 2 dni wcześniej będą powiadamiać o wizycie Księdza.

 **************************************

 

 

 

Remont naszej Świątyni jest wspomagany jest przez środki:

- Wspólnoty parafialnej


- Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego


- Miasta Wrocław


______________________________________________

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU


 Nazwa zamówienia : Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego kościoła św. Wawrzyńca we Wrocławiu, ul. Żernicka 242.

  1. Rodzaj zamówienia : prace konserwatorskie.

  2. Termin wykonania : sierpień – listopad 2014 r.

  3. Wadium : bez wadium.

  4. Uprawnienia do wykonania określonej działalności : wymagane uprawnienia do konserwacji dzieł sztuki.

  5. Wiedza i doświadczenie : realizacje podobnych przedmiotów zamówienia – referencje, min. 3.

  6. Osoby zdolne do wykonania zamówienia : osoby dyplomowane.

  7. Informacji udziela : Ks. Grzegorz Trawka – Tel. 602-22-32-22.

  8. Termin składania ofert : 25 lipca 2014 godz. 10.00.

  9. Termin związania ofertą : 30 dni.

Wymagana jest wizja lokalna ołtarza i zapoznanie się z programem konserwatorskim i wydanym pozwoleniem

Info

Zawiadomienie o wyborze wykonawcy Posted at 05/05/14 - 10:45 PM
Zawiadomienie o wyborze wykonawcy dostępne w zakładce: przetarg.
Author: Parafia


Przetarg Posted at 04/07/14 - 07:53 PM

Przetarg:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na roboty budowlane związane z zadaniem „Prace konserwatorskie we wnętrzach kościoła św. Wawrzyńca we Wrocławiu” oraz pakiet informacyjny do pobrania w zakadce "Przetarg"
Author: Pafafia


Przetarg nieograniczony - wieza koscielna Posted at 08/24/13 - 10:00 AM

Przetarg nieograniczony na na roboty budowlane związane z zadaniem „Remont wieży kościoła Św. Wawrzyńca we Wrocławiu”. Specyfikacje oraz informacje w zakładce "Przetarg".

Author: Parafia
News feed: RSS feed